Tekniker

Damast
Mönstret bildas i damast genom växelverkan mellan varp- och inslag. Även olikabottenbindningar kan förekomma i damast som t.ex. korndräll.

Utrustning som kan användas för att väva damast är skälblad, dragrustning och harneskrustning.


Opphämta
Mönstret bildas som flotteringar på en botten av tuskaft. Samma utrustning som för damast kan användas till opphämta.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar